Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů – informace o právech subjektu

Společnost PROFI MARKETERS s.r.o.

se sídlem Pod Vartou 112, Horní Měcholupy, 109 00 Praha

IČ: 14151774,  zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 361188 

(dále jen „Správce“),

tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) Vám poskytuje informaci o (i) skutečnosti, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefon) pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty poskytovanými Správcem – právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a (ii) v souvislosti s tím o Vašich následujících právech dle uvedených předpisů:

1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,

2. vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci 

3. poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,

4. na přístup k osobním údajům, tj. požadovat od Správce informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

5. na opravu a/nebo výmaz osobních údajů Správcem,

6. na omezení zpracování osobních údajů Správcem,

7. na přenositelnost osobních údajů Správcem,

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání oprávněného zájmu Správce. Kontakt ve věci informování o zpracovávání osobních údajů je satrapa@profimarketers.cz